Informacje | Information

POLISH NATIONAL CHAMPIONSHIP IPSC 2023 – VORTEX CUP

Typ zawodów / Match type: Karabin / Rifle
Poziom / Match level: L3
Sędzia główny / Range Master: Stanislav Grubiak, Robert Wyzgała
Kierownik zawodów / Match Director: Michał Heck
Kierownik biura obliczeń / Stat officer: Michał Koronkiewicz
Delegat Techniczny PZSS: Dariusz Mierzejewski

Organizatorzy / Organizers: Robert Wyzgała, Michał Heck, GTS BRASS i przyjaciele…

Sponsorzy / Sponsors: Vortex Optics, Kolba.pl, Best Hunters, JP Enterprises, HotBarrels.net – Shooting Accessories, Hubertus Pro Hunting, Pro Tech Guns, 3GUN,… 😉

Strzelnice / Shooting ranges:  GTS BRASS (Racław) i Centrum Strzeleckie Nietoperek (Międzyrzecz)

Lokalizacja strzelnic / Location of shooting ranges:

GTS BRASS (8 torów / 8 stages) – 52.71776028620328, 15.11601025796652

CS NIETOPEREK (8 torów / 8 stages) – 52.39167046036078, 15.530737528354326

Minimalna liczba strzałów / Minimal number of shots: ok. 250
Liczba torów / Number of stages: 16
Klasy / Classes: Semi Auto Open, Semi Auto Standard
Kategorie / Categories: Regular, Lady, Senior, Super Senior
Amunicja / Ammunition: Zgodna z przepisami IPSC

Przedmecz / Prematch: Thursday – Friday 11-12.05.2023 – first shots: 9.00 (2 dni przedmeczu/ 2 day prematch)

Składy / Squads: 48 strzelców / 60 shooters
Przedmecz dla funkcyjnych i sponsorów.
Dla zawodników8 miejsc

Prematch for the staff and sponsors.  
Others – 8 slots for competitors.

Mecz Główny / Main Match: Saturday – Sunday 13-14.05.2023 –  first shots: 07.30 (2 dni zawodów/ 2 days of competitions)

Składy / Squads: 24 składy – (24×8) 192 strzelców / 24 squads – (24×8) 192 shooters

Gun check on first stage.

Termin rejestracji / Registration date: 10.01.2023 godz. 20.00 poprzez aplikacje Practiscore oraz strone ipscmatch.de* / through Practiscore app, 20:00 CET and ipscmatch.de*

(*) – Squads 6, 12, 18 and 24 – registration only via ipscmatch.de

Link rejestracyjny oraz Harmonogram na FB i stronie zawodów – server395096.nazwa.pl/wordpress/wpn_pierwszainstalacja

Registration link and Basic Schedule available on the Facebook group and on the competition website – server395096.nazwa.pl/wordpress/wpn_pierwszainstalacja

Opłata startowa / Entry fee (PLN): 700  PLN (150 EUR)

PLN – Opłaty prosimy kierować na konto nr:
81 1140 2004 0000 3302 7906 3975
Odbiorca: STOWARZYSZENIE 3GUN LZ
Tytuł wpłaty: IMIĘ NAZWISKO PNC2023

EUR – Please send the fees to the account number:
PL12 1140 2004 0000 3212 1230 8377
BIC: BREXPLPWMBK
Beneficiary: ASSOCIATION 3GUN LZ
Title: NAME SURNAME PNC2023

WERYFIKACJA OPŁAT: Po rejestracji zawodnik będzie miał 7 dni na dokonanie opłaty startowej. W przypadku nie dokonania opłaty, zgłoszenie zostanie przeniesione na listę rezerwową.

PAYMENT VERIFICATION: After the registration, the participant has 5 days to make a payment of an entry fee.Match slots are guaranteed only when entry fee is credited to our bank account. In case of no payment the participant remains on the waiting list.

Opłata startowa dla zawodników płacących w dniu zawodów tylko na strzelnicy : 1000 PLN (225 EUR)

The entry fee on the competition day (paid on range in cash only): 1000 PLN (225 EUR)

Opłata nie może być wycofana, może być przeniesiona na innego zawodnika.

The payment cannot be refunded, but can be transfered to other participant.

Zespoły / Teams: Minimum 3 osobowe/ min. 3 shooters
Termin rejestracji teamu / Team registration date: 31.03.2023
Opłata za zgłoszenie teamu / Team registration fee: 100 PLN (20 EUR) przy zgłoszeniu minimum 3 teamów w klasie lub kategorii / with at least 3 teams registered in class or category

Weryfikacja opłaty za ZESPOŁY: 10.04.2023, po tym terminie w przypadku braku wpłat rywalizacja drużynowa zostaje anulowana.
Payment of team registration fee is required until April the 10th, 2023. Team competition will be canceled if the registration fee is not paid within given time.

Opłata arbitrażowa / Arbitration fee: 450PLN (100 $)

Przepisy / Regulations: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje ( last edition and interpretations )

Ograniczenia / Restrictions: Zawody tylko dla zawodników IPSC / Competition only for IPSC shooters:
– polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, posiadających licencję zawodniczą PZSS
– zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów / foreign member of IPSC.


Kontakt / Contact: [email protected], +48 502485751,  / [email protected], +48 604180623 

Strona WWW / website: https://ipscrifle.pl

Facebook: www.facebook.com/PNC2023RIFLE