Informacje | Information

Polish National Championship IPSC Rifle 2022

Typ zawodów / Match type: Karabin / Rifle
Poziom / Match level:L3
Sędzia główny / Range master: Stanislav Grubiak, Robert Wyzgała
Kierownik zawodów / Match director: Michał Heck
Kierownik biura obliczeń / Stat officer: Michał Koronkiewicz
Delegat Techniczny PZSS: Dariusz Mierzejewski

Organizatorzy / organizers: Robert Wyzgała, Michał Heck i przyjaciele…
Miasto / City: Racław k. Gorzowa Wielkopolskiego
Strzelnica / Shooting range: Strzelnica KSK Pretor i strzelnica GTS Brass Gorzów

Lokalizacja strzelnicy / Location of shooting ranges:

5243’10.1”N  1506’35.3”E

Minimalna liczba strzałów / Minimal number of shots: 287
Liczba torów / Number of stages: 16
Klasy / Classes: Semi Auto Open, Semi Auto Standard
Kategorie / Categories: Regular, Lady, Senior, Super Senior
Amunicja / Ammunition: Zgodna z przepisami IPSC

Przedmecz / Prematch: Thursday, Friday 5-6.05.2022- first shots: 8.00 !!! (2 dni przedmeczu/ 2 day prematch)

Składy / squads: 120 strzelców / 120 shooters
Przedmecz dla funkcyjnych i sponsorów.
Dla zawodników60 miejsc

Prematch for the staff and sponsors.  
Others – 60 slots for competitors

Mecz główny / Main match: Saturday 7-8.05.2022 –  first shots: 07.30 !!! (2 dni zawodów/ 2 days of competitions)

Składy / squads: 192 strzelców / 192 shooters

Gun check on first stage.

UWAGA – WAŻNE: ze względu na sytuację związaną z Covid-19, organizatorzy przygotowali drugi termin, jeżeli sytuacja nie pozwoli na przeprowadzenie zawodów w miesiącu maju. Jest to 19 sierpnia 2022 roku.

ATTENTION: due to COVID-19 situation, organizers prepared another date in e case the competition could not take place in May. The chosen date is August 19th, 2022.

Termin rejestracji / Registration date: 10.01.2022 godz. 20.00 poprzez aplikacje Practiscore / through Practiscore app, 20:00 CET.

Link rejestracyjny na FB i stronie zawodów.

Registration link available on the Facebook group and on the competition website.

Opłata startowa / entry fee (PLN): 600  PLN ( 135 EUR )

PLN – Opłaty prosimy kierować na konto nr:
81 1140 2004 0000 3302 7906 3975
Odbiorca: STOWARZYSZENIE 3GUN LZ
Tytuł wpłaty: IMIĘ NAZWISKO PNC2022

EUR – Please send the fees to the account number:
PL12 1140 2004 0000 3212 1230 8377
BIC: BREXPLPWMBK
Beneficiary: ASSOCIATION 3GUN LZ
Title: NAME SURNAME PNC2022

WERYFIKACJA OPŁAT: Po rejestracji zawodnik będzie miał 5 dni na dokonanie opłaty startowej. W przypadku nie dokonania opłaty zgłoszenie POZOSTANIE na liscie rezerwowej.

PAYMENT VERIFICATION: After the registration, the participant has 5 days to make a payment of an entry fee.Match slots are guaranteed only when entry fee is credited to our bank account. In case of no payment the participant remains on the waiting list.

Opłata startowa dla zawodników płacących w dniu zawodów tylko na strzelnicy : 800 PLN (170 EUR)

The entry fee on the competition day (paid on range in cash only): 800 PLN (170 EUR)

Opłata nie może być wycofana, może być przeniesiona na innego zawodnika.

The payment cannot be refunded, but can be transfered to other participant.

Zespoły / Teams: Minimum 3 osobowe/ min. 3 shooters
Termin rejestracji teamu / Team registration date: 31.01.2022
Opłata za zgłoszenie teamu / Team registration fee: 100 PLN ( 20 EUR ) przy zgłoszeniu minimum 3 teamów w klasie lub kategorii / with at least 3 teams registered in class or category

Weryfikacja opłaty za ZESPOŁY: 10.02.2022, po tym terminie w przypadku braku wpłat rywalizacja drużynowa zostaje anulowana.
Payment of team registration fee is required until February the 10th, 2022. Team competition will be canceled if the registration fee is not paid within given time.

Opłata arbitrażowa / arbitration fee: 400PLN ( 100 $)

Przepisy / Regulations: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje ( last edition and interpretations )

Ograniczenia / Restrictions: Zawody tylko dla zawodników IPSC / Competition only for IPSC shooters:
– polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, posiadających licencję zawodniczą PZSS
– zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów / foreign member of IPSC.
Kontakt / Contact: [email protected]+48 502485751,  / [email protected], +48 604180623 

Strona WWW / website: ipscrifle.pl